Program

Nasz model kompetencyjny opracowany został zgodnie z wytycznymi kompetencyjnymi ICF oraz Izby Coachingu, by jak najlepiej przygotować uczestników do nowej profesji.

Moduł 1 to przedmioty pozwalające zrozumieć podstawy i osadzić się w tematyce studiów. Służą budowaniu bazowej wiedzy i kompetencji, niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu. Dzięki temu będziesz mieć solidne podstawy dla kreatywności, pewności siebie i samodzielności na dalszych etapach rozwoju w roli coacha.

 

Na tym etapie ważne podstawy merytoryczne:

 • Idea life-coachingu.
 • Kompetencje i postawa life-coacha
 • Konstruowanie wyzwań rozwojowych.
 • Cele i motywacja
 • Budowanie relacji coachingowej
 • Kontraktowanie z klientem life-coachingu
 • Psychologia rozwoju człowieka

Moduł 2 to trenowanie umiejętności. Celem tego modułu jest przede wszystkim praktyka i rozwój różnorodnych kompetencji podczas zajęć:

 

 • Trening umiejętności słuchania i zadawania pytań rozwojowych.
 • Praca z wartościami i motywacją.
 • Trening uwalniania emocji
 • Praca z przekonaniami i przełamywanie impasu.
 • Warsztat pracy z ciałem i głosem.
 • Praca z tożsamością klienta
 • Uważność I obecność coachingowa
 • Transforming Comminication™

Rozwinięciem i uzupełnieniem powyższych umiejętności będzie wachlarz praktycznych narzędzi przekazywanych podczas zajęć na module 3:

 

 • Kreatywne narzędzia i metody w life-coachingu
 • Narzędzia w procesie life-coachingowym
 • Wykorzystanie kart Points of You™ w coachingu

Moduł 4 dotyczy specjalistycznej wiedzy i kompetencji przydatnych w różnych odmianach life-coachingu: W module możesz poznać zastosowania i nurty pracy w z klientem:

 

 • Coaching związków i relacji
 • Coaching kariery
 • Wykorzystanie coachingu w pracy z dziećmi
 • Wellness coaching
 • Coaching sportu

Cały rok będziemy też dbać o integracje wiedzy i głębsze zrozumienia omawianych tematów podczas warsztatów w ramach modułu 5:

 

 • Problemy etyczne w praktyce life-coachingowej
 • Projekty life-coachngu
 • Superwizja i realizacja sesji coachingowych
 • Coach na rynku – budowanie własnego biznesu