Rekrutacja

Rekrutacja rozpoczęta! Zapraszamy do składania swoich aplikacji i dołączenia do kolejnej edycji naszych studiów.

W okresie od  15 lipca do 4 września trwa przyjmowanie dokumentów w trybie pre-rekrutacji droga pocztową.

Jest to doskonała okazja do zagwarantowania sobie miejsca na studiach już teraz i spokojnego oczekiwania na rozpoczęcie nauki w październiku.

Od 5 do 30 września rozpocznie się regularna rekrutacja, jednak z reguły jest to czas jedynie uzupełniającego naboru na pozostałe kilka wolnych miejsc. Dlatego nie zwlekajcie, kompletujcie dokumenty już teraz i składajcie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

– Podanie o przyjęcie na studia skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
– Oryginał, odpis lub kopia (potwierdzona autentyczność) dyplomu magisterskiego/ licencjackiego,
– Wypełniony kwestionariusz osobowy,
– Kserokopia dowodu osobistego (obustronna)

– Dwa zdjęcia.
Dokumenty można przesyłać pocztą lub doręczyć osobiście na adres:
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43

z dopiskiem Studia Life-Coaching

 

Uwaga, w okresie od 15 lipca do 4 września prosimy o przesyłanie dokumentów pocztą. 

 

W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów (od 5 września):
– do Sekretariatu Studium, pokój  A 230 – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00
– lub pozostawiając w Sekretariacie Instytutu Socjologii, pokój A128 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Komplet dokumentów prosimy dostarczyć w kopercie lub teczce z dopiskiem Studia Life-Coaching

 

Informacje dotyczące rekrutacji oraz składania dokumentów można uzyskać pod telefonem: +48 501103809.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń (liczy się data wpłynięcia dokumentów). W przypadku dużej liczby chętnych, rekrutacja może zakończyć się wcześniej.

KOSZTY UCZESTNICTWA

 

Całkowity koszt studiów wynosi 6.500 zł za dwa semestry, łącznie z modułem Transforming Communications™, materiałami dydaktycznymi oraz pełnym wsparciem merytorycznym.

Opłata za studia może być rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata w wysokości 3.250 zł płatna niezwłocznie po otrzymaniu indywidualnego konta wpłat (nie później niż do 10 października 2016r.), a druga – 3.250 zł płatna do końca lutego 2017r.

 

Pod koniec drugiego semestru obowiązuje dodatkowa opłata 30 zł za świadectwo ukończenia studiów.

ROCZNY CYKL REKRUTACYJNY

 

Aby zapewnić wysoką jakość studiowania zdecydowaliśmy się prowadzić tylko jedną edycję (grupę) studiów w ciągu roku akademickiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyscy prowadzący zajęcia oraz koordynujący przebieg merytoryczny i organizacyjny są w stanie w pełni zaangażować się w pracę z grupą oraz każdym uczestnikiem. Zależy nam na zaawansowanym kształceniu, rozwoju i przygotowaniu do certyfikacji, a to wymaga od nas poświęcenia dużej uwagi potrzebom uczestników naszych studiów.

 

Rozumiemy, że organizowanie studiów i rekrutacji w cyklu rocznym może być mało satysfakcjonujące dla osób, które „od zaraz” chciałyby rozpocząć naukę. Zachęcamy jednak do cierpliwości i spokojnego doczekania do najbliższej rekrutacji. Dla autentycznego rozwoju i efektywności studiowania ważne jest przecież nie to aby podjąć „jakiekolwiek” studia, ale żeby podjąć takie, które są wysokiej jakości