Studiuj z nami!

Kończąc nasze studia będziesz posiadać rozbudowaną wiedzę na temat life-coachingu oraz praktyczne umiejętności związane ze stosowaniem tej metody.

Będziesz potrafić prowadzić sesje rozwojowe z zastosowaniem profesjonalnych zasad i technik coachingu. Poznasz cały wachlarz narzędzi, które dzięki ćwiczeniom będziesz potrafić wykorzystać w praktyce. Zrozumiesz psychologiczne i socjologiczne mechanizmy zmiany i rozwoju, nauczysz się wzmacniać motywację, inspirować do działania i przełamywać impas.

Zrozumiesz również jak wygląda cały proces wspierania rozwoju, tak aby móc każdą technikę osadzić we właściwym jego miejscu i znać jej cel oraz zastosowanie.

Będziesz mieć możliwość zadać pytania i przedyskutować swoje dylematy z ekspertami z wybranych dziedzin.

Zbudujesz u siebie kompetencje dające ci poczucie własnej wartości i dokonasz pozytywnych zmian we własnym życiu. Wzmocnisz własną motywację i określisz swoje życiowe cele.

Jako uczestnik/uczestniczka studiów:

 • przejdziesz kompleksowe, dopracowane i różnorodne kształcenie zorientowane praktycznie
 • otrzymasz możliwość odbycia w roli klienta pełnego procesu coachingu z profesjonalnym coachem
 • będziesz pracować indywidualnie, w parach i w grupach
 • poznasz niezliczone narzędzia, metody i techniki pracy do wykorzystania w praktyce zawodowej
 • będziesz uczestniczyć w warsztatach, dyskusjach, ćwiczeniach peer-to-peer
 • poznasz niezwykłych prowadzących, certyfikowanych coachów, specjalistów i trenerów
 • zainspirujesz się i będziesz inspirować innych
 • otrzymasz ogromną dawkę energii i motywacji do rozwoju!

Jako absolwent/ absolwentka studiów:

 • otrzymasz państwowe świadectwo Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych
 • otrzymasz certyfikat Transforming Communication
 • będziesz posiadać godziny edukacyjne do wykorzystania przy akredytacji w International Coach Federation lub European Mentoring & Coaching Council
 • uzyskasz dostęp do dedykowanych kursów i szkoleń organizowanych dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego
 • znajdziesz się w bazie praktyków coachingu, pozostając w sieci profesjonalnych kontaktów

Co nowego?

CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA ICF
Chcąc zapewnić każdej osobie zainteresowanej certyfikacją przy naszych studiach oraz akredytacją w ICF wysoki standard mentoringu i indywidualnego rozwoju zdecydowaliśmy się na wyodrębnienie elementu certyfikacji, jako osobnej usługi, na którą mogą zdecydować się osoby zainteresowane potwierdzeniem swojej praktyki coachingowej.

 

Do tej pory w okrojonej formie była ona nieobowiązkowym elementem w trakcie studiów, ale ze względu na brak formalnego osadzenia w programie studiów nie byliśmy w stanie zapewnić każdej zainteresowanej osobie indywidualnej pracy z Mentor Coachem.

Od roku akademickiego 2015/2016 ulegnie to zmianie.

 

Studia podyplomowe kończyć się będą otrzymaniem świadectwa Państwowego kształcenia w tym obszarze (oczywiście po otrzymaniu wszystkich zaliczeń).

 

Dodatkowo, w drugim semestrze, po pół roku nabywania kompetencji, można będzie zdecydować się na podjęcie procesu certyfikacji przy Pracowni Rozwoju Kompetencji UŁ współpracującej z naszymi studiami i przygotowania do akredytacji przy ICF poprzez odbycie mentoringu w specjalnej cenie dedykowanej naszym studentom. Osoby zainteresowane potwierdzeniem swoich kompetencji i indywidualną ścieżką rozwoju otrzymają w formie pakietu:
warsztat grupowego mentor-coachingu z Akredytowanym Coachem ICF (7 h)
sesje indywidualne z Mentor-Coachami (3 h)

W ramach 10 godzin mentoringu:
– omówienie swojej praktyki coachingowej
– otrzymanie indywidualnego feedbacku oraz rekomendacji rozwojowych w odniesieniu do odsłuchiwanych czy obserwowanych sesji, jakie prowadzi uczestnik
– pozyskanie informacji zwrotnych na temat swoich kompetencji w odniesieniu do 11 Kompetencji ICF
– analiza sytuacji trudnych (indywidualne dla każdej osoby objętej programem)
– doskonalenie indywidualnego stylu coachingowego
– praca nad odwagą i uważnością w roli coacha
– Indywidualny feedback dotyczący całego procesu coachingowego, jaki prowadzi coach-uczeń.

Po zrealizowaniu pakietu mentoringowego uczestnicy otrzymają:
• certyfikat potwierdzający kompetencje coachingowe wydawany przez Pracownie Rozwoju Kompetencji przy Uniwersytecie Łódzkim
• zaświadczenie o odbyciu 10 h mentoringu zgodnie ze standardami ICF, niezbędne do realizacji procesu międzynarodowej akredytacji w ICF.

W przypadku pytań dotycących certyfikacji zapraszam do kontaktu:
Sylwia Rogala-Marciniak (opiekun merytoryczny) kom: 508098116