To co nas wyróżnia

UNIKALNE KORZYŚCI

 

Nasze studia  stwarzają unikalną możliwość uzyskania kilku dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje.

Po pierwsze studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim są gwarancją rzetelnego i uznawanego wykształcenia poświadczanego państwowym świadectwem.

Po drugie pozwalają na odbycie superwizowanej praktyki której zaliczenie uprawnia do otrzymania certyfikatu kompetencji.

Po trzecie wreszcie, każdy uczestnik naszych studiów przechodzi program Transforming Communication™ i ma szanse uzyskania międzynarodowego certyfikatu w tym zakresie.

 

Program warsztatów Transforming Communication™ kształci umiejętności rozwiązywania konfliktów z nastawieniem na współpracę i porozumienie. Praca z konfliktem jest immanentną częścią warsztatu pracy coacha z klientem. W każdym bowiem procesie coachingowym coach wspiera klienta w rozpoznawaniu oraz transformowaniu potrzeb i/lub wartości w temacie nad którym klient pracuje. Dotyczy to zarówno konfliktów zewnętrznych (poprawa relacji z ludźmi, budowanie współpracy, rozwiązywanie sporów) jak też wewnętrznych (podejmowanie decyzji, określanie celów życiowych, szukanie harmonii w życiu)
Stosując zasady modelu TC™ zmieniają się paradygmaty myślenia o współpracy, konflikcie i szczęściu – zarówno u innych jak i u siebie. Prostota stosowania narzędzi TC™ zdumiewa, siła oddziaływania wznosi, a jakość efektów zachwyca.

 

Twórcą warsztatu Transforming Communication™ jest dr Richard Bolstad z Nowej Zelandii – autor modelu Transforming Communication™ oraz modelu RESOLVE™, doktor Klinicznej Hipnoterapii, Trener NLP IANLP, instruktor Qigong.
Warsztat zbudowany jest na bazie: modelu dr Tomasa Gordona, twórcy komunikacji dla rodziców i liderów (PET – Parents Effective Communication i LET – Leaders Effective Communication), komunikacji zorientowanej na rozwiązania (Solution Focused Communication) oraz technik komunikacyjnych NLP.

Więcej na temat szkolenia i metody na stronie:

DWUSTOPNIOWY ROZWÓJ

 

Uczestnicząc w studiach będziesz mieć możliwość pracy z profesjonalnym coachem, który będzie wspierać Cię w osiąganiu indywidualnych celów, a jednocześnie pozwoli doświadczyć cały proces coachingu w roli klienta. W drugim semestrze będziesz mieć możliwość poprowadzenia całościowego procesu coachingu i wspierania klienta w roli coacha. Te działania będą superwizowane i konsultowane z opiekunami merytorycznymi w bezpiecznych warunkach stawiania pierwszych kroków realnej praktyki.

Ten rok przyczyni się także do rozwoju Twoich wewnętrznych zasobów, wzrostu pewności siebie, zweryfikowania własnego życia i dokonania w nim pozytywnych zmian.

ROZWÓJ ABSOLWENTÓW

 

Nasze studia to nie tylko rok intensywnej pracy nad rozwojem własnych kompetencji, ale także początek ciągłego doskonalenia. Jako absolwent uzyskasz dostęp do specjalnie przygotowanych kursów dokształcających i dedykowanych warsztatów w specjalnych cenach.

Będziesz mieć także możliwość zarejestrowania się w bazie praktyków coachingu, prezentując swoje doświadczenie i pozostając w sieci profesjonalnych kontaktów.

We współpracy z innymi absolwentami i środowiskiem profesjonalistów pomocne będą także spotkania w ramach klubów i kół coacha, organizowane przez naszych wykładowców

EFEKTYWNE KSZTALCENIE

 

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, z dużym naciskiem na aktywność uczestników. Opierając się na metodyce uczenia ludzi dorosłych, każdy kurs w sposób optymalny łączy przekaz wiedzy z ćwiczeniem umiejętności i refleksją, osadzając wszystkie treści w praktyce. Podczas zajęć stosowane są metody action learning i praca na tworzącym się procesie grupowym, wiele jest zadań indywidualnych oraz pracy peer-to-peer, wcielania się w role specjalistów i klientów, dyskusji, wymiany doświadczeń i ćwiczeń kreatywnych.

NIEZWYKŁA KADRA

 

Studia tworzone są i prowadzone przez zespół praktyków i specjalistów poszczególnych dziedzin. W kadrze znajdują się coachowie akredytowani w International Coach Federation (ICF), mentorzy stowarzyszeni w European Coaching & Mentoring Council, certyfikowani trenerzy i konsultanci biznesu, wybitni naukowcy, eksperci powszechnie rozpoznawani i uznawani na rynku.